TERAPEUTSKE RADIONICE

U radionicama pisanja kao samoterapije, klijenti prolaze proces ličnog razvoja i uče tehnike terapijskog pisanja koje mogu kasnije da primenjuju u svom svakodnevnom životu. Terapija pisanjem nije klasična psihoterapija. Terapija pisanjem je oblik duhovnog putovanja i samospoznaje kroz procese pisanja, predstavlja jednu vrstu egzistencijalističko-humanističkog i kreativnog pristupa životu, uz razvoj unutrašnje komunikacije, jačanja mentalnog i emotivnog potencijala. Na taj način polaznici radionica mogu da postanu sami sebi terapeuti u rešavanju emocionalnih životnih problema kao što su lakši oblici strahova, neraspoloženja, tuge, stresa, kao i da rade na razvoju kreativnosti, duhovnosti i ličnog samorazvoja.


Individualna radionica

U individualnoj terapeutskoj radionici klijent radi zajedno sa terapeutom na prevazilaženju emocionalnih problema, traumatskih događaja, svakodnevnog stresa i rešavanja emocionalnih životnih problema. Radionica se odvija u u formi razgovora i pisanja odabranih tehnika terapeutskog pisanja. Kroz sistem vežbi i zadataka, klijent uči načine kako da prepozna i rešava krizne situacije i ostvaruje duhovni rast i razvoj.

 • Trajanje pojedinačne seanse: 60 minuta
 • Izražajno pisanje
 • Asocijativno pisanje
 • Transakciono pisanje
 • Vođenje terapeutskog  dnevnika
 • Afirmativno pisanje

Grupna radionica

U grupnoj radionici radi se u malim grupama od 5-7 polaznika. Grupa se sastaja svake subote, u terminu od 17-18.30h. Polaznici rade  na prevazilaženju emocionalnih problema, traumatskih događaja, kroz vežbe terapijskog pisanja na nivou nedeljnih zadataka, samostalno i u interakciji sa ostalim članovima grupe. Kroz sistem vežbi i zadataka, klijent uči načine kako da prepozna i rešava krizne situacije i ostvaruje duhovni rast i razvoj.

 • Trajanje grupne seanse: 90 minuta
 • Vežbe izražajnog pisanja
 • Pisanje za simboličnu publiku
 • Pisma za kišne dane
 • Vođenje terapeutskog  dnevnika
 • Konstrukcija priče – prozne i poetske vežbe

Online radionica

Online radionica odvija se putem Skypa i elektronske pošte, i namenjena je klijentima koji nemaju mogućnost ličnog prisustva na seansama ili žele da sačuvaju svoju privatnost. Radionica se odvija u u formi konsultacija i pisanja odabranih tehnika terapeutskog pisanja. Kroz sistem vežbi i zadataka, klijent uči načine kako da prepozna i rešava emocionalne probleme, krizne životne situacije i ostvaruje duhovni rast i razvoj.

 • Trajanje pojedinačne seanse: 60 minuta
 • Izražajno pisanje
 • Asocijativno pisanje
 • Transakciono pisanje
 • Vođenje terapeutskog  dnevnika
 • Afirmativno pisanje

Zakažite konsultacije

Da bi ste upisali radionicu, potrebno je da zakažete prvu konsultaciju koja je besplatna. Pre početka rada, svi polaznici popunjavaju upitnik i obavljaju razgovor sa mentorom radionice. Nakon toga, individualno dogovarate način i oblik rada sa prof. Tadićem.

Konsultacije možete zakazati ovde.

Zakažite konsultacije