TERAPEUTSKE RADIONICE

U radionicama pisanja kao samoterapije, klijenti prolaze proces lične terapije i uče tehnike terapijskog pisanja koje mogu kasnije da primenjuju u svom svakodnevnom životu. Terapija pisanjem nije klasična psihoterapija. Terapija pisanjem je oblik Art terapije kroz procese pisanja, uz razvoj unutrašnje komunikacije, jačanja mentalnog i emotivnog potencijala. Na taj način polaznici radionica mogu da postanu sami sebi terapeuti u rešavanju emocionalnih životnih problema kao što su lakši oblici strahova, anksioznosti, depresije, stresa, kao i da rade na razvoju kreativnosti, duhovnosti i ličnog samorazvoja.


Individualna terapeutska radionica

U individualnoj terapeutskoj radionici klijent radi zajedno sa terapeutom na prevazilaženju emocionalnih problema, traumatskih događaja, svekodnevnog stresa i rešavanja emocionalnih životnih problema. Radionica se odvija u u formi razgovora i pisanja odabranih tehnika terapeutskog pisanja. Kroz sistem vežbi i zadataka, klijent uči načine kako da prepozna i rešava krizne situacije i ostvaruje duhovni rast i razvoj.

 • Trajanje pojedinačne seanse: 60 minuta
 • Izražajno pisanje
 • Asocijativno pisanje
 • Transakciono pisanje
 • Vođenje terapeutskog  dnevnika
 • Afrmativno pisanje

 

Online terapeutska radionica

Online radionica odvija se putem Skypa i elektronske pošte, i namenjena je klijentima koji nemaju mogućnost ličnog prisustva na seansama ili žele da sačuvaju svoju privatnost. Radionica se odvija u u formi konsultacija i pisanja odabranih tehnika terapeutskog pisanja. Kroz sistem vežbi i zadataka, klijent uči načine kako da prepozna i rešava emocionalne probleme, krizne životne  situacije i ostvaruje duhovni rast i razvoj.

 • Trajanje pojedinačne seanse: 60 minuta
 • Izražajno pisanje
 • Asocijativno pisanje
 • Transakciono pisanje
 • Vođenje terapeutskog  dnevnika
 • Afrmativno pisanje

Zakažite konsultacije

Da bi ste upisali radionicu, potrebno je da zakažete prvu konsultaciju koja je besplatna. Pre početka rada, svi polaznici popunjavaju upitnik i obavljaju razgovor sa mentorom radionice. Nakon toga, individualno dogovarate način i oblik rada sa prof. Tadićem.

Pošalji