Ko sam ja?

Prof. dr Darko Tadić je dramaturg i profesor komunikacija, kreativnog i terapijskog pisanja. Doktorirao na Fakultetu Dramskih Umetnosti u Beogradu. Edukacija u Beogradskom psihodramskom centru za savetnika/edukatora.

Kao konsultant za Odnose sa javnošću, predavač  i trener iz veština interpersonalne komunikacije  radio za Svetsku Banku (World Bank Belgrade), Ministarstvo odbrane, Ministarstvo za dijasporu i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, za USAID, kao i brojne firme i marketing agencije.

Radi kao profesor u visokoj školi za profesionalnu edukaciju ICEPS u Beogradu i docent je na predmetu Kreativno pisanje na Fakultetu informacionih tehnologija (FIT) Pan evropskog univerziteta Apeiron u Banja Luci. Osnivač i autor online škole kreativnog pisanja i radionica terapijskog pisanja. Autor je brojnih priručnika o pisanju i komunikacijama, kao i stručnih radova iz ovih oblasti.  Vodi edukativne seminare, radionice i treninge iz kreativnog pisanja i terapijskog pisanja.

Kontaktiraj me

Pošalji