Edukacija

Program treninga/obuke namenjen je svima koji žele da se bave pisanjem kao terapijom kao edukatori. Edukaciju sprovodi prof. dr Darko Tadić, dramaturg, profesor kreativnog pisanja i praktičar u radionicama pisanja.

Edukacija predstavlja obuku za edukatora iz oblasti životnih veština, savetovanja i samorazvoja kao osnovnog modela rada na sebi, ličnog rasta i razvoja.

Pisanje kao terapija nije psihoterapija i nije psihološko savetovalište. Ova vrsta izražajnog kreativnog pisanja je oblik kreativnog rada na sebi koji klijente uči metodama samopomoći, ličnog rasta i razvoja. Pisanje kao terapija je sistem edukacije koja razvija unutrašnju komunikaciju, oslobađanje misli i emocija kroz duhovni rast i razvoj kreativnih, mentalnih i emotivnih potencijala.

Pisanje kao terapija je opremanje ljudi podrškom, znanjem i mogućnostima koji su im potrebni da bi razvili sebe i obezbedili efikasan duhovni rast i razvoj.

To je način kreativnog izražavanja uz pomoć pisane reči putem koga se ljudima pomaže da dostignu viši nivo lične dobrobiti, ostvare promenu i prevaziđu traumtične događaje i emocionalne stresove. Ova metoda pisanog izražavanja predstavlja kreativni proces koji promoviše lični rast i razvoj, podstiče motivaciju i spremnost za promenu kroz pisanje, vizualizaciju i postavljanje ciljeva koji vode održivoj promeni.

Aktivnosti edukatora:

 • Podstaći polaznike radionica da ostvare realistične ciljeve i izbore se sa životnim problemima i stresom
 • Podstiču polaznike radionica da postanu svestni saznajnih i emocionalnih prepreka koje im otežavaju ostvarenje ličnog duhovnog i kreativnog razvoja
 • Pomoći polaznicima radionica da razviju sopstvene kreativne modele prevazilaženje stresa i emocionalnih problema
 • Pomažu polaznicima da razviju specificne veštine komunikacije sa samim sobom i drugima
 • Podstaknu samoprihvatanje i samopouzdanje
 • Pomognu klijentu da ovladaju metodom samopomoći putem pisane reči

Uloga edukatora:

 • Edukuje polaznike radionica da na pravilan način tehnički primene i ovladaju pisanjem kao metodom ličnog rasta i razvoja
 • Podstiče kreativne potencijale polaznika radionica u izražavanju pute pisane reči
 • Pomaže polaznicima u razvojanju samosvesti i važnosti kvalitetne komunikacije sa sobom i drugima putem pisane reči
 • Ohrabruje polaznike radionica da upoznaju sopstvene misli i emocije, kao i načine za njihovu pozitivnu promenu i praktičnu primenu u svakodnevnom životu.

Program edukacije

Edukacija za edukatora traje šest meseci. Sprovodi se putem praktičnih i teoretskih predavanja i vežbi različitih modela terapijskog pisanja. Polaznik na obuci direktno radi sa mentorom edukacije. Vežbe se sprovode u pisanom obliku i uz praktični rad – polaznik prolazi kroz ceo proces terapije pisanjem i stiče iskustva i uvide na sopstvenom primeru.

Teorija, vežbe i praktičan rad:

 • 120 sati supervizije sa mentorom (online i uživo)
 • Osnovne tehnike izražajnog pisanja
 • Osnovne tehnike kreativnog pisanja
 • Pojam poetike i katarze pisanja kao modela izražavanja misli i emocija
 • Napredne tehnike sa modelom analize
 • Lingvistički model analize tekstova
 • Planiranje radionice pisanja
 • Supervizija i mentorski rad
 • Rad sa mentorom u zakazanom terminu
 • Online pristup vežbama
 • Komunikacija elektronskom poštom i Zum-om
 • Besplatna literatura

Model obuke:

Osnovu metoda terapije pisanjem predstavlja adaptaciju kreativnih, saznajnih i imaginativnih metoda rada na sebi, kroz kreativne procese pisanja i razvijanja unutrašnje komunikacije, koje se koriste u svrhu pomaganja klijentu da ostvari svoje životne ciljeve, poveća razumevanje sebe i svet koji ga okružuje, efikasno rešava životne  i emocionalne probleme i stresne situacije, kao i da postigne sopstveni duhovni rast i razvoj.

Uslovi za edukaciju:

Polaznik obuke/budući edukator, mora da ima završenu najmanje visoku strukovnu školu ili fakultet društvenog smera.

Nakon završene obuke, polaznik dobija sertifikat Centra za komunikacijske studije i istraživanja CEKOMS da je završio edukaciju i lični trening iz pisanja kao terapije, i da je osposobljen da samostalno vodi treninge i edukativne radionice iz oblasti pisanja kao metoda samo pomoći iz oblasti ličnog rasta i razvoja. Terapija pisanjem nije zvanično sertifikovana kao akademska disciplina, već predstavlja trening/kurs, odnosno radionički rad zasnovan na mom ličnom višedecenijskom iskustvu iz oblasti kreativnog pisanja i komunikacije. Program realizujem u okviru udruženja Cekoms kao deo šireg programa edukativnih radionica namenjenih ličnom rastu i razvoju, usavršavanju veština komunikacije, pisanja i duhovnosti.


Za sve dodatne informacije možete me kontaktirati ovde: