TERAPIJSKO PISANJE

PROGRAM EDUKACIJE ZA TERAPEUTE PISANJEM

 

Program edukacije namenjen je svima koji žele da se bave terapeutskim pisanjem kao terapeuti/edukatori. Edukaciju sprovodi prof. dr Darko Tadić, profesor Kreativnog i Terapijskog pisanja.

Edukacija predstavlja obuku za terapeute/edukatora iz oblasti životnih veština, savetovanja i samorazvoja kao osnovnog modela rada na sebi od strane klijenta.  Terapija pisanjem nije psihoterapija i nije psihološko savetovalište. Terapija pisanjem je oblik Art terapije koji klijente uči metodama samopomoći, ličnog rasta i razvoja i namenjen je osobama koji ne trebaju i koji ne traže klasičnu psihološku, psihoterapeutsku ili psihijatrijsku pomoć. Terapija pisanjem je sistem edukacije koja razvija unutrašnju komunikaciju, oslobađanje misli i emocija kroz duhovni rast i razvoj kreativnih, mentalnih i emotivnih potencijala.


Terapija pisanjem:

 • Terapija pisanjem je opremanje ljudi podrškom, znanjem i mogućnostima koji su im potrebni da bi razvili sebe i obezbedili efikasan duhovni rast i razvoj.
 • Terapija pisanjem je način putem koga se ljudima pomaže da dostignu viši nivo lične dobrobiti, ostvare promenu i prevaziđu traumtične događaje i emocionalne stresove.
 • Terapija pisanjem je odnos koji promoviše lični rast i razvoj, podstiče motivaciju i spremnost za promenu kroz pisanje, vizualizaciju i postavljanje ciljeva koji vode održivoj promeni.

Aktivnosti edukatora:

 • Podstaći klijenta da ostvari realistične ciljeve izbori se sa životnim problemima i stresom
 • Podstaći klijenta da postane svestan kognitivnih i emocionalnih prepreka koje mu otežavaju ostvarenje ličnog duhovnog i kreatinvog razvoja
 • Pomoći klijentu da razvije sopstvene modele prevazilaženje stresa i emocionalnih problema
 • Pomoći klijentu da razvije specificne veštine komunikacije sa samim sobom
 • Podstaći samoprihvatanje i samopouzdanje
 • Pomoći klijentu da postane sam sebi terapeut

Uloga edukatora:

 • Facilitator – podstiče, ubrzava, ohrabruje, podržava
 • Aktivan – postavlja pitanja, angažovan u kreiranju novih mogućnosti, inspiriše klijenta
 • Partner – sarađuje sa klijentom i pomaže mu da se suoči sa izazovima
 • Nedirektivan – ne nameće svoja značenja, ne daje savete, ne gura klijenta u promenu

 


Program edukacije

Edukacija za terapeuta/edukatora traje šest meseci. Sprovodi se putem praktičnih i teoretskih predavanja i vežbi različitih modela terapijskog pisanja. Polaznik na obuci direktno radi sa mentorom edukacije. Vežbe se sprovode u pisanom obliku i uz praktični rad – polaznik prolazi kroz ceo proces terapije pisanjem i stiče iskustva i uvide na sopstvenom primeru.

Teorija, vežbe i praktičan rad:

 • 120 sati supervizije sa mentorom (online i uživo)
 • Osnovne tehnike terapeutskog pisanja
 • Napredne tehnike sa modelom analize
 • Art terapija kao akcioni model
 • RET terapija kao osnovni model
 • Lingvistički model analize tekstova
 • Planiranje radionice terapeutskog pisanja
 • Supervizija i mentorski rad
 • Rad sa mentorom u zakazanom terminu
 • Online pristup vežbama
 • Komunikacija elektronskom poštom i Zum-om
 • Besplatna literatura

Model obuke:

Osnovu metoda terapije pisanjem predstavlja adaptaciju kognitivnih, bihejvioralnih i imaginativnih metoda rada na sebi, kroz kreativne procese pisanja i razvijanja unutrašnje komunikacije, koje se koriste u svrhu pomaganja klijentu da ostvari svoje životne ciljeve, poveća razumevanje sebe i svet koji ga okružuje, efikasno rešava životne  i emocionalne probleme i stresne situacije, kao i da postigne sopstveni duhovni rast i razvoj.

Uslovi za edukaciju:

Polaznik obuke/budući terapeut edukator, mora da ima završenu najmanje visoku strukovnu školu ili fakultet društvenog smera.

Nakon završene obuke, polaznika dobija sertifikat Centra za komunikacijske studije i istraživanja CEKOMS da je završio edukaciju i lični trening iz terapije pisanjem, i da je osposobljen da samostalno vodi treninge i edukacije iz oblasti terapeutskog pisanja.


Za sve dodatne informacije možete me kontaktirati ovde:

Pošalji