Individualne radionice

Online Individualna radionica

U individualnoj radionici polaznik radionice radi zajedno sa edukatorom na prevazilaženju emocionalnih problema, traumatskih događaja, svakodnevnog stresa i rešavanja životnih problema. Radionica se odvija u u formi učenja pravilnog pisanja odabranih tehnika terapeutskog pisanja. Kroz sistem vežbi i zadataka, polaznik uči načine kako da prepozna i rešava krizne situacije i ostvaruje duhovni rast i razvoj.

Cena: 3.000 din/termin

  • Trajanje pojedinačne seanse: 60 minuta
  • Izražajno pisanje
  • Asocijativno pisanje
  • Transakciono pisanje
  • Vođenje ličnog  dnevnika
  • Afirmativno pisanje

Prijavite se za radionicu

Rekli su o radionicama…

Radionica terapijskog pisanja sa profesorom Tadićem mi je bila vrlo korisna. Vežbe koje sam radila i sam koncept jedan na jedan sa mentorom se pokazao vrlo efikasan u mom slučaju. Bilo je vrlo lekovtio i korisno za stres i emocionalne probleme.

Jelena Popović

Jelena Popović

BEOGRAD

Online terapijska radionica mi je pomogla da da se izborim sa svojim emocijama i kreativno radim kao freelancer. Naučio dosta tehnika pisanja i vežbi koje pomažu svakome ko voli da radi na sebi. Pisanje je moj privatni savetnik i uvek je sa mnom.

Dragan Markuš

Dragan Markuš

ZAGREB