fbpx

Da li smo svi jednaki?

Ili su neki jednakiji?

Da li se svi ljudi rađaju jednaki? lli je to jedna čist iluzija za utehu slabima? U Bibilji je još davno zapisano: „onima koji imaju sve, daće se više; onima koji nemaju ništa, sve će biti uzeto “. (Mateja, 25:29). Ova oštra izjava, poznata i kao Mateijin prinicip, otkriva istinu brutalne nejednake raspodele, koji s enalazi ispod tanke glazure tzv. “civilizacije”. Isti taj brutalni princip nejednake raspodele važi i i za drug oblasti života: zaista, svuda gde je potrebna kreativna produkcija.

Većinu naučnih radova objavljuje vrlo mala grupa naučnika. Mali deo muzičara proizvodi gotovo svu snimljenu komercijalnu muziku. Samo nekolicina autora proda sve knjige. Milioni knjiga se prodaje svake godine. Međutim, samo petstotina autora prodaje više od sto hiljada primeraka. Slično tome, samo četiri klasična kompozitora (Bah, Betoven, Mocart i Čajkovski) napisali su gotovo svu muziku koju sviraju moderni orkestri. Bah je sa svoje strane komponovao tako plodno da bi bile potrebne decenije rada samo na ručnom kopiranju njegovih rezultata, ali se obično izvodi samo mali deo ovog čudesnog svaralaštva. Ista stvar odnosi se na stvaralaštvo ostala tri člana ove grupe hiperdominantnih kompozitora: samo mali deo njihovog dela i dalje je široko odigran. Dakle, mali deo muzike koju komponuje mali deo svih klasičnih kompozitora koji su ikada komponovali čini gotovo svu klasičnu muziku koju svet poznaje i voli.

Ovaj princip je ponekad poznat i kao Prajsov zakon, nazvan po Dereku de Sol Prajsu,  istraživaču koji je otkrio njegovu primenu u nauci 1963. Može se modelirati pomoću približno grafikona u obliku slova L, sa brojem ljudi na vertikalnoj osi, a produktivnost ili resursi se nalaze na horizontali. Osnovni princip je otkriven mnogo ranije. Vilfredo Pareto (1848–1923), [Mali broj gomila svu materiju) i učestalost reči u jeziku (90 posto komunikacije se odvija pomoću samo 500 reči).

Terapija pisanjem pruža mogućnost da oktrijemo svej kreativne potencijale, ostvairmo lični rast i razvoj i efikasno rešavamo životne probleme na jedan nežan, kreativan način. Uspostavljamo kontakt sa svojim unutrašnjim bićem i stupamo na put Univerzuma.  Tek tada možemo da prevaziđemo ovaj brutalni princio nejednakosti, i ostvarimo razvoj svi svojih potencijala. Kroz metodu povezivanja uma i ruke, možemo naučiti da kontrolišemo svoje misli i emocije, i efikasno primenimo ovaj Paretov princip (80:20) i tako poboljšamo sopstveni život.

Da li ste svesni sebe i svog unutrašnjeg bića? Bićete ne malo iznenađeni kad se suočiti sa sobom i otkrijete radosti sopsotvenog postojanja kao dela Univerzuma koji je naš dom. Zar ne?

Ako vam se sviđa, podelite....