fbpx

Ego i Unutrašnje biće

Džordž Bernard Šo je jednom rekao: „Najveći problem komunikacije je iluzija da se ona dogodila.“ Iako nisam to ja smislio, baš mi se dopada. Dobra komunikacija je ključ života.

Mislim da svi možemo da iznesemo primere čak i kada posebno pokušavamo da komuniciramo s nekim gde čak nismo sigurni da li govorimo isti jezik. Komuikacija sa samim sobom i svojim unutrašnjim bićem je još teža, i sve dok ne naučimo da komunciramo sa samim sobom, teško da ćemo umeti da komuniciramo sa druguim ljudima i efikasno rešavamo životne probleme

Šta se dešava kada imamo filtere besa, inata, obmane, izjednačavanja ili potrebe da budemo u pravu? Šta se onda događa sa našom komunikacijom? Ili postaje nepostojeći ili zapravo postaje toliko nefunkcionalan da je štetan.

Ako ne poznajemo svoje misli i emocije, onda uopšte ne poznajemo sami sebe. To je prvi i osnovnu uslov da počnemo da rešeavamo svoje probleme i živimo kvalitetan život.

U terapijskom pisanju, prva tehnika koju podučavamo da bismo nam pomogli da sebe upoznamo kao Izvor je kako da budemo u jasnoj komunikaciji sa našim Dušama / našim unutrašnjim ja. Terapijsko pisanje je odličan put da otvorimo i objedinimo sva naša tela – fizička, emocionalna, mentalna i duhovna tela – u jedinstvo i jedinstvo bića.

Kada počneom da se bavimo terapijskim pisanjem, tada počinjemo da učimo kako da kanališemo i slušamo svoje unutrašnje ja i svoju unutrašnju mudrost. Tada, zapravo, počnemo da čujemo naše unutrašnje biće. Kao i kod svih stvari za kojima se traži veština, moramo vežbati ovu tehniku i ovu umetnost dok ne budemo mogli da razlikujemo kada smo u jasnoj komunikaciji i kada smo u neskladu ili nismo u skladu sa svojom Dušom. Ovo se zaista ne razlikuje od onoga kada komunicirate sa poslovnim partnerom, prijateljem ili voljenom osobom.

Ako smo pažljivi, znamo kada smo u jasnoj komunikaciji i kada nam se na putu stavljaju blokade. Međutim, razlika u komunikaciji sa vašom dušom i drugim čovekom jeu tome što ponekad nesklad između vas i drugog čoveka može biti na strani bilo koga ili oboje. Kada komuniciramo sa svojom dušom, naš sopstveni ego postavlja blokade puteva. Šta možemo učiniti sa ovim samopostavljenim blokadama?

Prva i osnovna stvar je da kroz odabrane vežbe terapijskog pisanja, naročito asocijativnog pisanja i konstrukciju životne priče, počinjemo da sagledavamo sopstveni obrazac misli, emocija i ponašanja. Iz njih otrkivamo uzroke raznih, najčešće pogrešnih i neadekvanrih iluzija i posledično pogrešnih emocija, koje diktiraju naše probleme u sadašnjosti.

Upoznajte sebe i ozmite svoj život u svoje ruke. Ko će vam najbolje pomoći ako ne vi sami sebi?

Ako vam se sviđa, podelite....