fbpx

Kako pisanje može da vam promeni život?

O čemu najčešće pišete? Za većinu ljudi pisanje se sastoji od pisanja mejlova, spiskova za kupovinu, ili beleški i stučnih tesktova za posao. Međutim, ako uspete da odvojite vreme da bi zapisali i neke druge stvari, kao što su svakodnevna iskustva, ciljeve koje želite da ostvarite, ili beleške u vezi problema sa kojima se suočavate u životu, pisnje može da vam promen život u potpunosti.

Evo kako samo šest stvari o kojima redovno pisanje i što može da postane vaša lična duhovna terapija koja će dovesti do promena u vašem životu i izvuče iz vas ono najbolje:

1. Čišćenje uma i priprema za dublje razmišljanje

Možete da pročistite sopstveni um na dva različita načina.Prvi način je da svakodnevno zapisujete sve zadatke, ciljeve i aktivnosti u vezi vaših potreba koje želite da ostvarite. To uključuje sve – od kupovine hrane na putu do kuće, pa sve do smišljanja složenog projekta na poslu. Zapisivanjem “šta treba uraditi” čistite prostor u vašem umu za mnogo važnije teme.

2. Obrada ličnih emotivnih procesa

Zapisivanje misli koje vam se roje u glavi je sjajan način da proradite sopstvene unutrašnje konflikte, u vezi određenih problematičnih životnih situacija. To je slično kao kad razgovarate sa prijateljem, osi što je još korisnije za jačanje samoposmtrajućih sposobnosti i unapređivanja ličnih saznanja.

3. Možete beležiti prošlost

Ako vodite neku vrstu dnevnika u kome redovno zapisujete vaše misli i osećanja, uskoro ćete imati bogat zapis ličnih iskustava na koje biste inače sigurno zaboravili.

Ponovo čitajući prošle zapise ne samo što je fascinantno – već omogućava dragocen uvid u proces vašeg mišljenja i emotivnog života. Tako možete sačuvati trenutke koje bi zaboravili i na ta j način povećali novi zahvalnosti.

4. Steći ćete osećaj napretka

Zapisivanje stvari može dovesti do bržeg sticanja osećaja ličnog napretka, proširiti vaše mogućnosti i povećati produktivnost u životu.

Ako pišete dnevnik, ili vežbe terapijskog pisanja, osetićete zadovoljstvo što ste ispisali brojen stranice sopstvenih misli i emocija. Mnogi ljudu žele da napišu knjigu, ali u realnosti se suoče sa tim da je to težak i dugačak proces. Kada ispunite lični dnevnik ili beležnicu sa terapijskim vežbama, shvatićete da ste zapravo napisali knjigu. Ovo otvara osećaje novih perspektiva i mogućnosti, i to ne samo u oblasti kreatinvog pisanja.

5. Moći ćete da razmišljate mnogo šire

Pisanje misli i i emocija će vam pomoći da razmišljte šire i dublje o životu i realnom svetu koji vas okružuje. Nije važno šta se događa u svetu oko vas, vi ste u stanju da kreirate sopstvene svetove tako što pisanjem otvarate sebi mnoge nove mogućnosti.

Ovo će vam pomoći da ostanete motivisani, i smanjiće mogućnost da sami sebe bespotrebno ograničavate negativnim obrascima mišljenja. Pišući lične beleške i vežbe imate priliku da istražite snove i ambicije koje ne želite da otkrijte nikoom drugom. I uvek im se ponovo možete vratiti.

6. Postaćete fokusirani i posvećeni

U skladu sa zakonim Univerzuma, što ste više fokusirani i posvećeni cilju, to je veća šansa da ćete ga i zaista ostvariti. Zapisivanje vaših ideja i ciljeva je previ korak ka njihovom pretvaranju u realnost. To je ključ svakog uspešnog i kvalitetnog života.

Ovde i sada.

Ako vam se sviđa, podelite....