fbpx

Odisejev ugovor

ODISEJEV UGOVOR. Pisci su oduvek bili sami sebi sjajni terapeuti. Poznavaoci tanane ljudske duše i psihe. Homer je jedan od njih. U epu o Odiseju imamo ono što danas moderni doktori za dušu zovu sposobnost predviđanja i odluke. Kako to ide u epizodi sa Odisejem i zavodljivim Sirenama (našim strastima, željama, potrebama i emocijama?).

Odisej se vraća kući i u određenom trenutku njegovog dugog putovanja, shvatio je da će njegov brod uskoro proći pokraj ostrva na kojem su živele lepe Sirene. Sirene su bile na glasu po pevanju tako melodičnih pesama da su mornari bili zaneseni i opčinjeni. Problem je bio u tome što su mornarima te žene bile tako neodoljive da su razbijali svoje brodove o stene pokušavajući da dođu do njih. Odisej je očajnički želeo da čuje te legendarne pesme, ali nije želeo da ubije sebe i svoju posadu. Stoga je smislio plan. Znao je da neće biti sposoban da se odupe porivu skretanja prema stenama ostrva ako čuje tu muziku. Problem nije bio u sadašnjem, racionalnom Odiseju, nego u budućem, nelogičnom Odiseju — u osobi koja će postati kad začuje Sirene. Stoga je Odisej naredio svojim ljudima da ga čvrsto vežu za jarbol broda. Ljudi su svoje uši napunili pčelinjim voskom kako ne bi čuli Sirene i veslali su pod strogim naređenjem da ignorišu sve njegove molbe, vapaje i zapomaganja.

Odisej je znao da njegovo buduće jastvo neće biti u povoljnom položaju za donošenje dobrih odluka. Stoga je Odisej pri zdravoj pameti uredio situaciju tako da ne može postupiti pogrešno. Takav dogovor između našeg sadašnjeg i budućeg jastva poznat je kao Odisejev ugovor.

Ako vam se sviđa, podelite....